Letöltéshez kattintson ide!

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – természetes személyekkel kötött szerződéshez

 

Az Irat a Dativus Consulting Kft adatbázisából származik, a jogszabályi részek kivételével szerzői jogvédett.

Az irat kódszáma:

Csak a vevő saját felhasználására!

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – természetes személyekkel kötött szerződéshez

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az E&V Kft. (továbbiakban Társaság) tájékoztatja a szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a Társaság és természetes személlyel megkötött (vállalkozási/építési/megbízási/stb……………………………..) szerződésben érintettként szerződő fél minőségben megadott személyes adatait a Társaság „szerződés teljesítése” jogcímén kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az érintett személyes adatainak címzettjei

  1. a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
  2. a Társaság pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó munkavállalói, valamint
  3. a Társaság adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jelen adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló szerződés megszűnését követő 5 év.

Az érintett személyes adatai adatfeldolgozás miatt átadásra kerülnek

  1. számviteli és adózási célból a társaság által megbízott könyvelő irodának: Dunadó Kft. 7030 Paks, Barátság u. 10.
  2. postázási és kézbesítési célból a Magyar Postának.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

További információk az adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak, amely Társaság honlapján (www.eesvkft.hu) található. Az adatkezelési tájékoztató közvetlen linkje: www.eesvkft.hu.

 

A személyes adataim „szerződés teljesítése” jogcímen kezelésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem.

 

Szekszárd, ……………………..

 

Letöltéshez kattintson ide!